Novogenias laboratorium hör till de modernaste och mest automatiserade laboratorierna i Europa.

Laboratoriet har flera certifikat och kvalitetssäkringssystem som motsvarar internationella standardföreskrifter eller överträffar dem. Härvid är olika affärsområden certifierade på olika sätt och efter högsta kvalitetsstandard.

Hemsida:  Novogenia Laboratorium

Säkerhetsföreskrifterna vad gäller genetiska analyser är strikt reglerade. Utöver detta har Novogenia tagit fram ytterligare säkerhetssteg för att försäkra oss om att vår kvalité är så hög som möjligt. Testresultaten studeras vid flera tillfällen för att säkerställa att slutsatserna är korrekta. Alla våra experter har också mångårig erfarenhet inom genteknik och är vana vid att granska DNA-test.

 

Kvalitetskontroll av laboratorier

Varje laboratorium Novogenia samarbetar med, och dess personal, testas omsorgsfullt av DNA Plus. Då beaktar Novogenia framför allt följande kriterier:

  • En hög säkerhetsnivå.
  • Kvalificerad och kompetent personal som klarar ett snabbt genomförande av våra tester.
  • Avancerad teknologi för att avläsa gentester.
  • Närvaro av vetenskaplig expertis för sammanställning av testresultat.
  • Kort tid för genomförande av tester.
  • Hög transparens under processens gång.

På detta sätt försäkrar Novogenia oss om att våra tester och dess resultat håller högsta standard vad gäller exakthet.

 

Verifiering av oberoende laboratorier

För att övervaka att de resultat våra laboratorier tar fram är korrekta och exakta låter Novogenia regelmässigt oberoende laboratorier analysera resultaten. Dessutom kontrollerar Novogenia processen genom att rutinmässigt kolla upp och analysera tester med kända gendefekter.

När man analyserar över tusen DNA-test på kort tid är logistiken för varje enskilt test mycket viktig. Risken att olika tester och testresultat förväxlas med varandra måste uteslutas och varje test kräver analys inom stipulerad tid.

Därför har Novogenia utvecklat ett system där varje test ges en så kallad barcode (likt en streckkod). På så vis kontrolleras varje steg av analysen noggrant. Hos Novogenia är det därför omöjligt att testerna förväxlas – du som kund kan med andra ord vara helt säker på att ditt resultat verkligen är just ditt.

Datasäkerhet

Inom få andra områden är datasäkerhet så viktigt som inom genteknik. Av den anledningen har Novogenia integrerat olika säkerhetsfunktioner som ett led i att säkerställa att din information är fullständigt skyddad. Till exempel lagras dina personliga uppgifter separat, alltså inte tillsammans med dina analysresultat, och laboratoriepersonal måste identifiera sig med fingeravtryck för att få tillgång till såväl uppgifter som analysresultat.

På så vis är dina uppgifter fullständigt säkra, även om datorerna skulle stjälas vid ett inbrott.

Fingeravtrycksverifiering

Under analysprocessen måste personalen vid flera tillfällen identifiera sig med fingeravtryck för att genomföra nästa steg av analysen eller för att utvärdera resultat. Om en dataterminal skulle stå oanvänd i två minuter deaktiverar den sig själv och för att den åter ska fungera krävs en ny fingeravtrycksverifiering. På så vis försäkrar Novegenia oss om att din testprocess och dina resultat bara är tillgängliga för auktoriserad personal.

 

Låst analysidentitet

Vid början av ett DNA-test förses den med en krypterad sifferkod varefter dina uppgifter laddas upp och skyddas på en säkerhetsserver. Under tiden för analysen används den krypterade säkerhetskoden och din identitet förblir okänd för personalen.

 

Högsta online-säkerhet

Då lösenord för inloggning på internet bara erbjuder ett begränsat skydd har Novogenia skapat ett system för servertillgång som liknar det hos en internetbank. När du försöker logga in på ditt konto skickas en säkerhetskod till din mobiltelefon. Denna kod är giltig endast en gång och inte längre än 30 minuter. Du skyddas därmed på ett optimalt sätt mot alla tänkbara angrepp eller datavirus som annars kan lagras om man använder ett vanligt lösenordssystem.

Kryptering vid externa analyser

Om ditt DNA-test måste analyseras vid ett externt laboratorium förses testet med en krypterad sifferkod. På så vis har personalen ingen åtkomst till din identitet utan ser bara koden och din säkerhet och din integritet är därmed garanterad.