Alla tester från DNA Care AB

Alla människor bär på genetiska variationer och defekter som gör oss unika. Denna information kan i sin tur användas för att avgöra om du har ett högre behov av ett visst näringsämne eller löper en ökad risk att drabbas av en viss sjukdom. Genetiska defekter är dock sällan den enda orsaken till varför sjukdomar uppstår. Det är här den förebyggande hälsovården kommer in i bilden.

Våra genetiska analyser är grundade på forskning och över 15 000 vetenskapliga studier. Testerna analyseras av ett av Europas bäst certifierade laboratorier – Novogenia Laboratorium i Salzburg, Österrike.

Populära produkter